Data aktualizacji 30 listopad, 2014


Informujemy, iż w dn. dzisiejszym kończy się realizacja projektu „Rozwój podregionu ciechanowsko-płockiego!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

W ramach projektu wsparciem miało zostać objętych docelowo 45 przedsiębiorstw z sektora MMŚP z branż: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe i 192 ich pracowników w okresie 13-stu miesięcy trwania projektu, od 01.11.2013 do 30.11.2014, z obszaru podregionu ciechanowsko-płockiego. Dodatkowymi, szczegółowymi kryteriami naboru było: wykształcenie – 50% Uczestników/czek projektu to osoby z wykształceniem co najwyżej średnim .Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Projekt objęty był pomocą de minimis.

Wszystkie wskaźniki, cele oraz założenia projektu zostały zrealizowane. W ramach projektu „Rozwój podregionu ciechanowsko-płockiego!” udało się objąć wsparciem 108 przedsiębiorstw, zatem ponad dwukrotnie więcej niż zakładano, wraz z ich 192 pracownikami, z czego 31 Uczestników stanowiły kobiety, zaś 161 Uczestników mężczyźni. Utworzono 13 grup szkoleniowych - każdy Uczestnik/czka skorzystał ze wsparcia szkoleniowego objętego pomocą de minimis z zakresu jednego z czterech proponowanych szkoleń zawodowych:
I. Operator koparko ładowarki ( 204 h szkoleniowych) (15 uczestników)
II. Spawanie MAG (146 h szkoleniowe) (75 uczestników)
III. Specjalista ds. marketingu i handlu (100h szkoleniowych) (45 uczestników)
IV. Kosztorysant budowlany (56h szkoleniowych) (57 uczestników)

Wszystkim Uczestnikom/czkom projektu serdecznie gratulujemy podniesienia kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami i zaświadczeniami zdobytymi dzięki uczestnictwu w szkoleniach. Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez firmę Consultor Sp. z o.o.

Zespół projektu
„Rozwój podregionu ciechanowsko-płockiego!”

Data aktualizacji 24 listopad, 2014


W dniu 23.11.2014r. zakończyło się szkolenie „Kosztorysant budowlany” dla gr. IV. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Data aktualizacji 06 listopad, 2014


Informujemy, iż w dniu 7.11.2014r. rozpocznie się szkolenie ostatniej grupy w ramach projektu. 12 uczestników projektu rozpocznie szkolenie „Kosztorysant budowlany”. Szkolenie potrwa do 23.11.2014. Usługa będzie odbywała się w Płocku.

Data aktualizacji 20 październik, 2014


Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja uczestników szkolenia „Kosztorysant budowalny”. Serdecznie zapraszamy zostały już tylko ostatnie wolne miejsca.

Data aktualizacji 08 październik, 2014


W dniu dzisiejszym odbył się egzamin przed państwową komisją. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu i książeczki spawalnicze

Data aktualizacji 07 październik, 2014


Informujemy, iż w dniu dzisiejszym 15 uczestników szkolenia „Spawacz MAG” gr. V ukończyło szkolenie.

Data aktualizacji 03 październik, 2014


Uprzejmie informujemy, iż dostaliśmy zgodę od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przedłużenie o jeden miesiąc realizacji projektu Rozwój podregionu ciechanowsko-płockiego. Projekt będzie trwał do 30.11.2014r. Tym samym mamy możliwość przeszkolenia dodatkowej grupy na szkolenie „Kosztorysant budowlany” . Zapraszamy przedsiębiorców i ich pracowników spełniających warunki rekrutacyjne do uczestnictwa projekcie

Data aktualizacji 11 wrzesień, 2014


Nadal trwa szkolenia „Spawanie metodą MAG” gr. V. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z zajęć praktycznych.

Data aktualizacji 19 sierpień, 2014


Informujemy, iż w dniu 22.08.2014r. rozpocznie się szkolenie „Spawanie metodą MAG” dla gr. V. Szkolenie potrwa do 7.10.2014r. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zdania egzaminu państwowego.

Jednocześnie informujemy, iż zakończyliśmy rekrutację do projektu.

Data aktualizacji 21 lipiec, 2014


Obecnie trwa rekrutacja na kurs Spawanie MAG gr V. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane o kontakt. Pozostały ostatnie wolne miejsca.

Data aktualizacji 09 lipiec, 2014


Zakończyło się szkolenie Spawanie MAG gr. IV. 13 Uczestników zdało egzamin zawodowy. Uczestnicy otrzymali dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu i książeczki spawalnicze.

Data aktualizacji 28 czerwiec, 2014


Zakończył się kurs Spawanie MAG gr III. Wszyscy uczestnicy 15 osób (15 M) ukończyli kurs i zdali egzamin zawodowy. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu i książeczki spawalnicze.

Data aktualizacji 15 czerwiec, 2014


Zakończyło się szkolenie Kosztorysant budowlany gr. III

Wszyscy uczestnicy - 15 osób (13M, 2K) ukończyli szkolenie. Otrzymali dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MEN i zawód Kosztorysanta budowlanego

Data aktualizacji 30 maj, 2014


Rozpoczęło się szkolenie Kosztorysant budowlany gr 3. Zajęcia potrwają do 15.06.2014r.

Informujemy że zakończyliśmy rekrutację na szkolenia :
- Operator koparko ładowarki
- Specjalista ds. marketingu i handlu z językiem obcym
- Kosztorysant budowlany

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie Spawacz MIG/ MAG. Pozostały ostatnie wolne miejsca.

Data aktualizacji 28 maj, 2014


Zakończyło się szkolenie Spawacz MAG gr 2. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin państwowy.

Data aktualizacji 19 maj, 2014


Rozpoczął się kurs SPAWANIE MAG gr IV. Szkolenie rozpoczęło 15 osób ( 15 M). Szkolenie będzie się odbywać w Płocku

Data aktualizacji 09 maj, 2014


Rozpoczęły się zajęcia IV grupy szkoleniowej „Spawacz MAG”. Szkolenie odbywa się w Płocku i będzie trwało do 09.07.2014r.Obecnie trwają zajęcia gr. II i III szkolenia „Spawacz MAG”. Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Spawanie MIG/MAG” w ramach 5 edycji szkoleń. Szkolenie rozpocznie się w sierpniu 2014r. Serdecznie zapraszamy.

Data aktualizacji 09 maj, 2014


Informujemy, iż w dniu 09.05.2014r. rozpoczęło się szkolenie „Specjalista ds. marketingu i handlu z językiem angielskim” gr. III. Szkolenie potrwa do 15.06.2014r. Zajęcia będą się odbywać w Zaździerzu.

Data aktualizacji 25 kwiecień, 2014


W dniu rozpoczęło się szkolenie „Spawanie MAG” gr. III. Szkolenie potrwa do 21.06.2014r.

Informujemy, iż zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie "Spawanie MIG/MAG" oraz na szkolenie "Kosztorysant budowlany" .Serdecznie zapraszamy.

Data aktualizacji 23 kwiecień, 2014


Zdjęcia z egzaminu Operator koparko - ładowarki gr. I
Data aktualizacji 17 kwiecień, 2014


Uczestnicy szkolenia „Operator koparko-ładowarki” gr. I zakończyli szkolenie. 14 uczestników zdało egzamin zewnętrzny i otrzymało uprawnienia państwowe.

Data aktualizacji 07 kwiecień, 2014


Rozpoczęło się szkolenie „Spawanie MIG/MAG” dla gr. II. Szkolenie potrwa do 28.04.2014r.

Data aktualizacji 31 marzec, 2014


Nadal trwają grupy szkoleniowe w ramach projektu. 7.04.2014r. planujemy rozpocząć szkolenie „Spawanie MIG/MAG” gr. II Zdjęcia uczestników szkolenia „Kosztorysant budowlany” gr. II

Data aktualizacji 21 marzec, 2014


Obecnie trwają szkolenia dla czterech grup w ramach projektu. Szkolenie „Spawanie MIG/MAG” gr. I, które będzie trwało do 26.04.2014r., „Operator koparko ładowarki” gr.I (szkolenie trwa do 17.04.2014r. ), „Specjalista ds. marketingu i handlu z językiem obcym” gr. II (szkolenie trwa do 06.04.2014r. ) oraz „Kosztorysant budowlany" gr. II ( szkolenie trwa do 30.03.2014r.).

Nadal prowadzimy rekrutację do projektu. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i ich pracowników!!!!

Zdjęcia uczestników z zajęć praktycznych : szkolenie Spawanie MIG/MAG gr. IZdjęcia uczestników szkolenia „Operator koparko-ładowarki” gr. I

Data aktualizacji 14 marzec, 2014


Informujemy, iż dzisiaj rozpocznie się szkolenie „Kosztorysant budowalny” dla gr. II. Szkolenie potrwa do 30.03.2014r. Zajęcia będą się odbywać przy ul. H.A. Gradowskiego 5/7 w Płocku.

Data aktualizacji 07 marzec, 2014


Informujemy, iż rozpoczęły się zajęcia w ramach szkolenia Specjalista ds. marketingu i handlu gr. II. Zajęcia odbywają się w Płocku i potrwają do 04.04.2014r.

Data aktualizacji 02 marzec, 2014


Informujemy, iż zakończyło się szkolenie Kosztorysant budowlany gr. I. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin oraz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Data aktualizacji 23 luty, 2014


Informujemy, iż zakończyło się szkolenie Specjalista ds. marketingu i handlu z jeżykiem obcym gr. I Wszyscy uczestnicy zdali egzamin oraz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Data aktualizacji 20 luty, 2014


Informujemy, iż w tym dniu rozpoczęło się szkolenie Operator koparko-ładowarki gr. I. Szkolenie potrwa do 17.04.2014r.

Data aktualizacji 14 luty, 2014


Informujemy iż w dniu 17.02.2014r. rozpocznie się szkolenie „Spawanie MAG” gr. I. Szkolenie potrwa do 26.04.2014r.

Data aktualizacji 12 luty, 2014


Informujemy, iż dostaliśmy zgodę na rozszerzenie obszaru realizacji projektu o dodatkowe powiaty: gostyniński , płoński, sierpecki, żuromiński, mławski.

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy sektora MMŚP z branży handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (sekcja G), budownictwo (sekcja F), przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) i ich pracownicy z obszaru podregionu ciechanowsko-płockiego (powiat płocki, miasto Płock, ciechanowski, gostyniński , płoński, sierpecki, żuromiński, mławski).

W przypadku osób fizycznych – muszą oni pracować/zamieszkiwać na obszarze podregionu ciechanowsko-płockiego, w przypadku innych podmiotów muszą posiadać jednostkę organizacyjną na obszarze podregionu ciechanowsko-płockiego.

Do udziału w projekcie kwalifikowane są wyłącznie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych z poddziałania 8.1.1 PO KL (w ramach konkursów ogłaszanych w województwie mazowieckim w latach 2007-2013)

Data aktualizacji 24 styczeń, 2014


Informujemy iż posiadamy ostatnie wolne miejsca na szkoleniu „Kosztorysant budowlany”. Szkolenie rozpocznie się 31.01.2014r. i potrwa do 02.03.2014r. Serdecznie zapraszamy.

Data aktualizacji 28 grudzień, 2014


W dniu 28.12.2013r. rozpoczęły się zajęcia I grupy szkoleniowej. Uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenie „Specjalista ds. marketingu i handlu z jeżykiem obcym”. Szkolenie odbywa się w Płocku, al. Jachowicza 8. Szkolenie potrwa do 23.02.2014r.
Nadal prowadzimy intensywną akcję rekrutacyjną. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

Data aktualizacji 05 grudzień, 2013


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. W miesiącu grudniu rozpocznie się szkolenie Specjalista ds. marketingu i handlu z językiem obcym. Posiadamy OSTATNIE WOLNE MIEJSCA w tej grupie szkoleniowej.

Data aktualizacji 01 listopad, 2013


Wystartował projekt "Rozwój podregionu ciechanowsko-płockiego!", wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu w Płocku.

Prowadzimy zapisy na następujące szkolenia:
1. Operator koparko-ładowarki
2. Spawanie MIG/MAG
3. Specjalista ds. marketingu i handlu z j. obcym
4. Kosztorysant budowlany

 

WWW.EFS.GOV.PL
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki